Herstructurering van het intercommunale energielandschap

Begin vorig jaar publiceerde ik mijn nota  over de ‘Rationalisering en optimalisering van degemeentelijke structuren en hun rol in de energievoorziening’. Daarin werden de uitgangspunten van de thans lopende herstructureringsoefening opgenomen, zoals onder meer regiovorming, de vereenvoudiging van structuren en de vermindering van het aantal mandaten. Met de visienota van minister Homans dd. 5 mei … Meer lezen over Herstructurering van het intercommunale energielandschap